Hulp op maat bij leerproblemen

Remedial Teaching Praktijk Jottum!

Voor wie?

Remedial Teaching

Voor leerlingen die problemen ondervinden op de volgende gebieden:

 • woordenschat
 • technisch lezen
 • begrijpend lezen
 • (werkwoord)spelling
 • grammatica
 • rekenen
 • schrijven
 • Nederlands als tweede taal (N2t)

Voor leerlingen met de leerstoornis

 • dyslexie
 • dysorthografie
 • dyscalculie

Voor leerlingen die

 • citotraining wensen 

Deze hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling en is primair gericht op het leerproces. Daarbij worden vaardigheden aangeleerd om te kunnen omgaan met het leerprobleem /-stoornis.