Hulp op maat bij leerproblemen

Remedial Teaching Praktijk Jottum!

Wat is dyscalculie?

Dyscalculie is een aangeboren stoornis, die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van reken-wiskundekennis.

Bijvoorbeeld de leerling

  • heeft veel tijd nodig om eenvoudige sommen op te lossen (moeite met automatiseren)
  • ziet de waarde van 3 in het getal 236 niet ( moeite met getalbegrip)
  • weet niet welke strategie nodig is om tot een antwoord te komen
  • kan zich geen beeld vormen bij de som 3 x 5

Dyscalculie wordt net zoals bij dyslexie niet veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie of te weinig onderwijs. Leerlingen met dyscalculie hebben veel extra oefening en herhaling nodig om vlot te leren rekenen. Ze hebben baat bij een eenduidige strategie, die dicht bij het kind zelf staat en stapsgewijs wordt aangeboden. De Jamara rekenmethode waar ik mee werk als gecertificeerd coach, voorziet in die behoefte. Deze methode is mij onderwezen door Will Missot, oprichter van Cnls, (Centrum voor nieuwe leerstrategieën).