Hulp op maat bij leerproblemen

Remedial Teaching Praktijk Jottum!

-Mijn werkwijze

Remedial Teaching

In een vrijblijvend intakegesprek worden uw hulpvraag en mijn diensten besproken. Ik informeer naar de beleving van uw kind van het probleem. Indien aanwezig neem ik kennis van eventuele onderzoeksverslagen, toetsen en testen.

Op zowel pedagogisch als didactisch gebied bepaal ik de onderwijsbehoefte van uw zoon of dochter. Dit is een leerling-specifiek onderwijs doel. Per les stel ik kleine doelen vast die succeservaringen verzekeren. Desgewenst pas ik deze doelen aan, om zo hulp op maat te kunnen bieden. Uw zoon of dochter krijgt van mij passend huiswerk mee; door het zelfstandig oefenen, worden vaardigheden ontwikkeld en groeit het zelfvertrouwen. Naast remedial teaching, geef ik ook preteaching (ik bereid hem of haar voor op de leerstof die nog gaat komen in de klas). Deze manier van werken waarborgt de efficiëntie van de begeleiding.

Met uw toestemming wissel ik informatie uit met de medewerkers van de school waar uw zoon of dochter onderwijs volgt.

Na gemiddeld 6 weken bespreken we in een evaluatiegesprek of de hulpvraag voldoende beantwoord is of dat de begeleiding wordt voortgezet.

Tijdens de individuele begeleiding wil ik uw kind de volgende overtuigingen meegeven:

Ik kan het, ik kan het zelf, ik voel me gewaardeerd om wie ik ben!