Hulp op maat bij leerproblemen

Remedial Teaching Praktijk Jottum!

Wat is dysorthografie?

Dysorthografie is een aangeboren stoornis die zich beperkt tot de schriftelijke verwerking van taal. Kinderen met deze stoornis hebben veel moeite om foutloos te schrijven. Ze hebben een spellingsprobleem.

 Bijvoorbeel de leerling 

  • schrijft ‘hooi’ foutloos maar het woordje ‘mooi’ verkeerd

Door het aanleren van de juiste spellingsstrategieën geef ik deze leerlingen handvatten om goed te kunnen spellen.