Hulp op maat bij leerproblemen

Remedial Teaching Praktijk Jottum!

Nederlands als tweede taal

Iedereen kan een nieuwe taal leren, maar hoe ouder je wordt hoe moeilijker dat is. Vanaf ongeveer 10 jaar gaat dit niet meer spontaan. Het leren van een taal is een bewust denk-en vertaalproces geworden.

Hierbij is de volgende kennis van belang:

  • woordbetekenissen
  • zinsopbouw
  • de relatie tussen verbale en non-verbale communicatie
  • het leerproces zelf

Een grote woordenschat is in alle schoolvakken belangrijk: hoe meer woorden een leerling kent hoe beter hij of zij kan presteren.

Als remedial teacher bied ik bij al deze taalaspecten extra ondersteuning.