Hulp op maat bij leerproblemen

Remedial Teaching Praktijk Jottum!

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een aangeboren stoornis, die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/ of vlot toepassen van het lezen en/ of het spellen op woordniveau. Er zijn verschillende subtypen van dyslexie, de behandeling wordt op het type dyslexie afgestemd.

Bijvoorbeeld de leerling

  • leest traag, leest letter(greep) voor letter(greep); het     woord wordt niet meteen herkend
  • begrijpt niet wat er staat; het woord wordt verkeerd ‘vertaald’. Er staat: bommelding de leerling leest: bommulding.

Leerlingen met dyslexie zijn niet dom; er is geen verband tussen intelligentie en dyslexie. Deze leerlingen hebben meer tijd nodig om vlot te leren lezen en (foutloos) te leren spellen.

Om te voorkomen dat het leerprobleem groter wordt, richt ik mijn begeleiding o.a. op het verhogen van het leesplezier. Ik heb me laten bijscholen door Drs. Merkelbach, een autoriteit op het gebied van dyslexie. Volgens zijn visie geef ik inhoud aan de RT.