Hulp op maat bij leerproblemen

Remedial Teaching Praktijk Jottum!

Schrijven

Een geautomatiseerd leesbaar handschrift is een essentieel hulpmiddel om goed te kunnen leren:

  • De leerling kan zelf zijn of haar handschrift probleemloos terug lezen. Hierdoor kunnen onbedoelde geschreven letters of woorden zonder veel inspanning verbeterd worden.                                                                                                                            Dit draagt bij aan een positieve spelling en taalontwikkeling. 
  • De leerling kan vol vertrouwen en trots zijn of haar opgedane kennis ordelijk op papier zetten.                                                                                                                      Dit is bevorderlijk voor een groei van het algemene leerproces.
  • Er is duidelijkheid over het wel of niet beheersen van de lesstof na inlevering van schriftelijke schooltaken. Hierdoor kan het onderwijs optimaal worden aangeboden.

Met de unieke aanpak van de schrijfmethode ‘Aan boord’ geef ik de leerling schrijfonderwijs afgestemd op zijn of haar (fijn)motorische mogelijkheden. Daarbij zorg ik voor het juiste schrijfmateriaal, zet hulpmiddelen in voor het kunnen hanteren van de pengreep, en stimuleer een correcte schrijfhouding.

Door het geven van passende instructie, herhaling en speelse oefeningen krijgt de leerling de ruimte om zijn of haar eigen handschrift te ontwikkelen en te automatiseren.